Přehled služeb, které Vám nabízíme

webova-analytika

Webová analytika

  • Google Analytics a Google Search Console

    V rámci služeb webové analytiky využíváme řadu analytických nástrojů, které hodnotí nejrůznější faktory nejen na stránce, ale i mimo ni. Nejpoužívanějšími analytickémi nástroji jsou u nás logicky Google Analytics a Google Search Console.

  • Využívámei další techniky

    Kromě výše zmíněnych používáme i další techniky, díky kterým jsme vám schopni poskytnout důkladný přehled o fungování vašeho webu, chování jeho návštěvníků a také o tom, jak bývá web samotný vyhodnocován vyhledavači.

Díky webové analytice dokážete zhodnotit, jak je váš web úspěšný, a také, jaké investice do něj se vyplatí.

Webovou analytiku nemá smysl dělat nárazově, byla by to ztráta času. Tak jako vše, i  se vyplatí dělat pravidelně, s jasnými výstupy pro změny na webu a následným vyhodnocováním, jak se změny projevily.


Vylepšovat můžete jen to, co můžete analyzovat